242

STRATEGI   IDENTITET   KONCEPT

 

Välkommen till 242. På den här sidan hittar du information om bolaget, men även mer allmänna tankar och betraktelser om det spännande gränslandet mellan affärsutveckling och kommunikation.

Prenumerera på RSS-ström
 
Blog Summary Widget